Grafická verzia

Karate klub Žilina, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zaika Makar
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: Karate klub Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: SZKC014360
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie