Grafická verzia

ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Palkovič Jozef
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 1.7.2022
Ukončenie činnosti: -