Grafická verzia

Abakumov Yehor

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abakumov Yehor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: Slovenský Zväz Karate
ID zdrojovej evidencie: SZKC014519
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.9.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie