Grafická verzia

Karabová Renáta, Bc.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Karabová Renáta, Bc.
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: Zväz slovenského kolieskového korčuľovania
ID zdrojovej evidencie: 42132690
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.12.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (12.2.2018)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 25.9.2022
Športovec je športovým talentom: Nie