Grafická verzia

Ababei Michal

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ababei Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Plavecký klub Pezinok, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 63f5eda8b46337430a0ff0d4
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.2.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (22.2.2023)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.2.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 22.2.2023
Športovec je športovým talentom: Nie