Grafická verzia

Šťastný Ján, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Šťastný Ján, Ing.
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: -
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: -
Začiatok činnosti: -
Ukončenie činnosti: -