Grafická verzia

Šťastný Ján, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Šťastný Ján, Ing.
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 4.11.2022
Ukončenie činnosti: -