Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Haniš Stanislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ POĽANA ŠIBA
ID zdrojovej evidencie: 1244840
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.8.2009
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 24.9.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 11.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie