Grafická verzia

- Klára Hurtová

Športová činnosť

Meno a priezvisko: - Klára Hurtová
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: športy s lietajúcim diskom
Odvetvia: ultimate
Príslušný k: Slovenská asociácia Frisbee
ID zdrojovej evidencie: 801
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 16.3.2023
Ukončenie činnosti: 31.12.2023
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.3.2023
Športovec je športovým talentom: Nie