Grafická verzia

"Športový Klub FIT-STAR Handlová"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Grolmus Marian
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: "Športový Klub FIT-STAR Handlová"
ID zdrojovej evidencie: SAFKSTC0000001289
Názov funkcie: Štatutár
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.2.2021
Ukončenie činnosti: -