Grafická verzia

Adamčík Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adamčík Martin
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Koordinátor
Šport: cyklistika
Odvetvia: -
Príslušný k: Cyklistická Detská Tour
ID zdrojovej evidencie: 13013
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.3.2023
Ukončenie činnosti: 31.12.2023