Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Čeľovský Marko
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1381511
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.9.2016
Ukončenie činnosti: 23.9.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie