Grafická verzia

Adamec Artur

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adamec Artur
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 643a80cabc4cf772c5d98abb
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.4.2023
Ukončenie činnosti: 31.12.2023
Zdravotná spôsobilosť: overená (10.4.2023)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.4.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.4.2023
Športovec je športovým talentom: Nie