Grafická verzia

Adamec Artur

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adamec Artur
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Člen technickej čaty
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 644109d30cf05dd994d504f3
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.4.2023
Ukončenie činnosti: 31.12.2023