Grafická verzia

"ŠKST-Centrum"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zajac Marián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: stolný tenis
Odvetvia: stolný tenis
Príslušný k: "ŠKST-Centrum"
ID zdrojovej evidencie: 10899
Právny titul: zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Začiatok činnosti: 31.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.8.2018
Športovec je športovým talentom: Nie