Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Timko Lukáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1288725
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.8.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 31.7.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie