Grafická verzia

Korčuliarsky klub Trnava

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Mikovčáková Tatiana
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Korčuliarsky klub Trnava
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.6.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (8.6.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 8.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie