Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Abaházy Bartolomej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Svätuše
ID zdrojovej evidencie: 1139690
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.8.2007
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 13.8.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.8.2022
Športovec je športovým talentom: Nie