Grafická verzia

Žáčok Marek

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žáčok Marek
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Mestský futbalový klub, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1341663
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.9.2013
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie