Grafická verzia

TJ Veľké Držkovce

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Chromík Andrej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Veľké Držkovce
ID zdrojovej evidencie: 1095193
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.8.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 23.10.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie