Grafická verzia

Fričová Nikola

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Fričová Nikola
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: lyžovanie na tráve
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 1169
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.10.2016
Športovec je športovým talentom: Nie