Grafická verzia

1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Jónáš Gabriel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: FootGolf
Príslušný k: 1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia
ID zdrojovej evidencie: 540309
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2023)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 8.7.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie