Grafická verzia

Masár Adam

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Masár Adam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: voľný štýl lyžovanie
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 77
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.10.2007
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.5.2015
Športovec je športovým talentom: Nie