Grafická verzia

Mesíková Tamara

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Mesíková Tamara
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: skoky na lyžiach
Príslušný k: Športový lyžiarsky klub Selce
ID zdrojovej evidencie: 5453
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (5.5.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 25.5.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.5.2015
Športovec je športovým talentom: Nie