Grafická verzia

Niňajová Lenka

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Niňajová Lenka
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: Telovýchovná jednota Štart Liptovský Ján
ID zdrojovej evidencie: 1302
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 22.12.2016
Športovec je športovým talentom: Áno