Grafická verzia

Nosek Daniel

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Nosek Daniel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: SKI TEAM Martinské hole
ID zdrojovej evidencie: 2806
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: 5.9.2019
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.1.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.5.2014
Športovec je športovým talentom: Nie