Grafická verzia

"Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Risavi Richard
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"
ID zdrojovej evidencie: 1385193
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.7.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 7.10.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie