Grafická verzia

Ohrádka Lukáš, Bc.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ohrádka Lukáš, Bc.
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: lyžovanie na tráve
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 1526
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.5.2016
Športovec je športovým talentom: Nie