Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Polák Marián, Mgr., M.B.A.
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Športová škola Galaktikos
ID zdrojovej evidencie: 10651
Názov funkcie: Vedúci družstva
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.7.2023
Ukončenie činnosti: 30.6.2024