Grafická verzia

Abel Sebastián

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abel Sebastián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Mestský futbalový klub SPARTAK HRIŇOVÁ
ID zdrojovej evidencie: 1413166
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.7.2023
Ukončenie činnosti: 27.1.2024
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.10.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 18.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie