Grafická verzia

Valek Jakub

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Valek Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 2069
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.5.2017
Športovec je športovým talentom: Nie