Grafická verzia

Žampa Teo

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žampa Teo
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: Žampa Ski Club Vysoké Tatry
ID zdrojovej evidencie: 3261
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.12.2021
Ukončenie činnosti: 15.12.2021
Zdravotná spôsobilosť: overená (14.12.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.12.2021
Športovec je športovým talentom: Nie