Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hermély Július
Druh športovej činnosti: Inštruktor
Šport: lyžovanie
Odvetvia: snowboarding
Príslušný k: Slovenská lyžiarska asociácia
ID zdrojovej evidencie: 300
Právny titul: pracovnoprávny alebo obdobný vzťah
Začiatok činnosti: 31.3.2008
Ukončenie činnosti: -