Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Valuška Ján
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Člen realizačného tímu
Šport: lyžovanie
Odvetvia: bežecké lyžovanie
Príslušný k: Slovenská lyžiarska asociácia
ID zdrojovej evidencie: 761
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.3.2016
Ukončenie činnosti: -