Grafická verzia

Medlová Klaudia

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Medlová Klaudia
Druh športovej činnosti: Profesionálny športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: snowboarding
Príslušný k: Boardsparadise
ID zdrojovej evidencie: 2559
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.5.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.5.2014
Športovec je športovým talentom: Nie