Grafická verzia

Žampa Adam

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žampa Adam
Druh športovej činnosti: Profesionálny športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 98
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.5.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (17.5.2018)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 30.8.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.5.2018
Športovec je športovým talentom: Nie