Grafická verzia

Žampa Andreas

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žampa Andreas
Druh športovej činnosti: Profesionálny športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 99
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.5.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (16.5.2018)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.8.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.5.2018
Športovec je športovým talentom: Nie