Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Holienčík Stanislav
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: lyžovanie
Odvetvia: -
Príslušný k: Slovenská lyžiarska asociácia
ID zdrojovej evidencie: 1979
Právny titul: pracovnoprávny alebo obdobný vzťah
Začiatok činnosti: 30.6.2006
Ukončenie činnosti: -