Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Murgáč Tomáš
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: lyžovanie
Odvetvia: -
Príslušný k: Slovenská lyžiarska asociácia
ID zdrojovej evidencie: 2747
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 17.12.2016
Ukončenie činnosti: -