Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kovár Sebastián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1308722
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.8.2023
Ukončenie činnosti: 24.2.2024
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.10.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie