Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Smoleňáková Miroslava
Druh športovej činnosti: Športový masér
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1462818
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.8.2022
Ukončenie činnosti: -