Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Štetina Stanislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1309588
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.8.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.11.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.8.2023
Športovec je športovým talentom: Nie