Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Podracká Ela
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: akrobatický rokenrol
Príslušný k: "Art School Smižany"
ID zdrojovej evidencie: 16061
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.5.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.5.2023
Športovec je športovým talentom: Nie