Grafická verzia

Benitim

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Gettler Ján
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Pomoc pri športových tréningoch
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: Pomoc pri športových tréningoch
Príslušný k: Benitim
ID zdrojovej evidencie: 95
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 1.7.2023
Ukončenie činnosti: -