Grafická verzia

1. Mestský futbalový klub Kežmarok

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kusnyír Daniel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
ID zdrojovej evidencie: 1317428
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.8.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.11.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 11.8.2023
Športovec je športovým talentom: Nie