Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žilák Adam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Tatran Oravské Veselé
ID zdrojovej evidencie: 1209594
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.7.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 18.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie