Grafická verzia

Prešovský rýchlokorčuliarsky klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sekeráková Daniela
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.7.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.7.2022)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.3.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie