Grafická verzia

Športový klub mládeže - Akademik Prešov

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Neupauerová Natália
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Športový klub mládeže - Akademik Prešov
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 19.4.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (19.4.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.2.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie