Grafická verzia

Abasov Ivan

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abasov Ivan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
ID zdrojovej evidencie: 1443448
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.8.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.5.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 17.8.2023
Športovec je športovým talentom: Nie