Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Janíková Olívia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1481794
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.8.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.8.2023
Športovec je športovým talentom: Nie